Op vrijdag 9 juni werd in café d’n Herberg in Someren de algemene ledenvergadering van toneelvereniging Crescendo gehouden. 

De vergadering werd geopend met een klein woordje van de voorzitter, Henry van der Hulst.  “2020 was een jaar om snel te vergeten”, zegt Henry, “het coronavirus heeft de afgelopen tijd veel achtergelaten. Crescendo bestond 75 jaar, maar helaas hebben we dit niet kunnen vieren met onze jubileum productie Elf. Daarom zullen we dit jaar opnieuw stilstaan om dit jubileum te vieren.”

Na de productie Elf de musical neemt Ad van Seggelen afscheid als regisseur bij de vereniging. Zijn opvolger Toon Maas kan samen met zijn co-regisseur Karin van der Meer niet wachten om te starten met de productie van 2022/2023. Vol enthousiasme vertelt Toon welk stuk we gaan spelen en hoe zijn aanpak zal zijn.

Ook dit jaar hebben we weer een jubilaris, Mariet van de Graft. Mariet heeft 16 keer meegespeeld met de vereniging. In 1971 speelde ze voor het eerst mee met het stuk “Ik kom als een dief” als Alien des Aubiers.  Ook schitterde ze in o.a. “O Bella Donna Lucia”, “Die ondeugende Dolsie”, het 40-jarig jubileumstuk “Er slaapt een man in de kast” en nog veel meer! De laatste jaren is Mariet niet meer actief al speelster maar ze bleef achter de schermen actief. Ze heeft o.a. geholpen met het verzorgen van de kleding en ze is als trouwe bezoeker altijd komen kijken naar de voorstellingen. In dit jaar is Mariet 50 jaar lid van Crescendo. Mariet ontving een beeldje gemaakt door Minet Wijlaars.

Er stonden ook bestuursverkiezingen op de agenda. Miranda Hurkmans was aftredend en herkiesbaar.  Miranda werd door middel van applaus herkozen tot productieleider. Gerrie Relou was aftredend en niet herkiesbaar voor de functie secretaris. Wel blijft Gerrie in het bestuur. Jeroen Bakermans was ook aftredend en niet herkiesbaar. Femke van Seggelen trad toe als secretaris en Peter Huijgens trad toe als penningmeester.

Jeroen Bakermans werd door zijn inzet en betrokkenheid van de vereniging benoemd tot lid van verdienste.

Alles bij elkaar was het weer een mooie Crescendo-avond!