Op vrijdagavond 8 april werd in café-zaal-brasserie In d’n Herberg in Someren de algemene ledenvergadering van Toneelvereniging Crescendo gehouden. 

De vergadering werd geopend met een klein woordje van de voorzitter, Henry van der Hulst.  “Wat is het fijn om te kunnen vermelden dat we begonnen zijn aan een nieuwe productie”, zegt Henry, “helaas hebben we de prachtige musical ELF niet meer kunnen opvoeren. Nadat de spelers de generale gespeeld hadden, ontving ons het nieuws dat Nederland in totale lock-down ging. Het was een grote klap voor ons allemaal. Gelukkig kijken we vooruit en zijn we inmiddels gestart met onze huidige productie: August August, August.”

Nadat het secretarieel jaarverslag op pakkende en energieke wijze wordt voorgedragen door onze secretaris, staan Toon Maas en Karin van der Meer klaar om de leden te informeren over de nieuwe productie. We krijgen een inkijk in het huidige repetitieproces en ze vertellen vol passie over alle zaken die achter de schermen lopen. Hierop aansluitend krijgt Jan Swinkels het woord. Hij licht de maquette toe die hij samen met Dini gemaakt heeft.

Ook dit jaar hebben we weer jubilarissen; Jeroen van Helmond en Robert Bok. Jeroen is destijds bij Crescendo gekomen als penningmeester en heeft in de afgelopen 12,5 jaar allerlei hand-en-spandiensten verricht voor onze vereniging. Henry: “als we iemand nodig hebben bij de garderobe, bellen we Jeroen. Als we iemand nodig hebben om de loods op te ruimen, bellen we Jeroen. Als er nog vlug iets geregeld moet worden, bellen we Jeroen.” Robert wordt, net als Jeroen, gehuldigd voor zijn 12,5 jaar lidmaatschap. Robert is actief betrokken bij de decorploeg en altijd aanwezig tijdens voorstellingen. Hij is betrokken bij de zaalwacht, zet de banner buiten klaar en repareert het decor indien nodig. Beide ontvangen ze van onze voorzitter het traditionele speldje en een bos bloemen.

Aansluitend werd Ad van Seggelen bedankt voor zijn jaren regisseursschap. Ad droeg het stokje afgelopen jaar over aan Toon en Karin. We hebben geen afscheid kunnen nemen zoals we dat zouden willen. Daarom werd Ad deze avond door onze voorzitter hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet.

Als kers op de taart, en zonder dat hij het wist, werd Jan Swinkels naar voren geroepen. Door zijn tomeloze inzet binnen de decorploeg wordt hij benoemd tot lid van verdienste. Hij maakt ieder jaar, samen met de voltallige ploeg, prachtige realistische decors.

Er stonden ook bestuursverkiezingen op de agenda. Henry van der Hulst, Daphne Pape en Daniëlle van Helmond waren aftredend en herkiesbaar. De drie bestuursleden werden door middel van applaus herkozen en zullen ook komend jaar ervoor zorgen dat de club nog steeds Crescendo blijft gaan.

Alles bij elkaar was het weer een mooie, waardevolle Crescendo-avond!