Tijdens een bijzondere jaarvergadering op 12 september wisselde een lach en een traan elkaar af. De vergadering stond stil bij het overlijden van drie gewaardeerde Crescendo leden: Louis van den Bosch, Jo Bakermans-van Oers en Will Grosfeld-Tibosch. Bij hun foto werd een kaarsje gebrand.
Het bestuur gaf aan dat de viering van het jubileumjaar een jaar is opgeschoven. De reprise van “De Klokkenluider van de Notre Dame” in december 2020 kan helaas geen doorgang vinden vanwege de aanhoudende beperkingen rondom het coronavirus. Maar Crescendo is een positieve club en achter de schermen wordt al weer druk gewerkt aan de jubileumproductie “Elf, de musical” die in de kerstvakantie van 2021 opgevoerd wordt. Regisseur Ad liet al een eerste glimp van de nieuwe poster zien aan de aanwezige leden.
Crescendo heeft dit jaar maar liefst 4 jubilarissen. Allereerst Harrie van Seggelen die 40 jaar lid is. Harrie is vooral een man van achter de schermen. Als decorbouwer, decorontwerper, maker van de mooiste rekwisieten is hij vele jaren een vertrouwd gezicht achter de schermen. Hoogtepunt was het prachtige decor voor de musical Oliver in 2004.  Harrie ontving onder luid applaus een beeld van de lach en de traan, gemaakt door Minet Wijlaars.
Louis van den Bosch was dit jaar 50 jaar lid. Vanwege zijn ziekte had het bestuur hem eerder dit jaar willen huldigen. Zijn speldje en oorkonde lagen al klaar. Helaas is hij in maart overleden. Louis was een groot mens, toneel was een passie van hem. Crescendo zat diep en zijn hart, hij heeft dan ook veel mooie rollen vervuld. Bestuur zal op een later moment de oorkonde en het speldje aan de familie van den Bosch overhandigen. Vanwege zijn geweldige inzet werd Louis onder een emotioneel en luid applaus postuum benoemd tot erelid van toneelvereniging Crescendo.
Ook Marij Tesselaar is dit jaar 50 jaar lid. Marij speelde ontelbaar vele mooie rollen bij Crescendo. Ook het prachtige “Diner for One” heeft ze meerdere malen opgevoerd op verschillende locaties. Naast speler heeft Marij ook vele jaren als bestuurslid het secretariaat op zich genomen. Marij ontvangt een beeld, genaamd “theater”, gemaakt door Minet Wijlaars.
Harrie Bakermans is de laatste jubilaris. Hij is maar liefst 60 jaar lid! Harrie is een speler in hart en nieren. Hij heeft in 60 jaar maar liefst 54 keer meegespeeld. Vorig jaar schitterde hij, ondanks zijn hoge leeftijd, als smid in de Klokkenluider. En voor de komende productie ligt er weer een rol voor hem klaar. Harrie heeft alle onderscheidingen die Crescendo uitreikt al ontvangen. Daarom heeft Annemieke Broos speciaal voor hem een glassculptuur van de lach en de traan gemaakt.
Ook stonden de bestuursverkiezingen op de agenda. Eric Bakermans en Annemieke Broos-Crooijmans waren aftredend en niet meer herkiesbaar. Daphne Pape en Peter Huijgens traden toe tot het bestuur. Daarnaast gaat Femke van Seggelen als een stagiaire meedraaien met het bestuur. Een mooie ontwikkeling dat de jeugd zich wil gaan inzetten voor de vereniging.
Annemieke werd voor haar grote inzet benoemd tot lid van verdienste. Vervolgens werd door de vergadering, onder luid applaus, Henry van der Hulst verkozen tot nieuwe voorzitter. Henry nam de voorzittershamer over van Eric. Hij dankte Eric voor zijn fantastische inzet als bestuurslid, voorzitter, beschermheer en adviseur. Eric heeft een groot hart dat altijd klopt voor Crescendo. Daarom werd Eric benoemd tot erelid.

Kortom een echte Crescendo-avond waar de lach en den traan, de saamhorigheid en gezelligheid centraal stonden. Voor foto’s klik hier