Crescendo is op 16 oktober 1945 officieel opgericht in café Thijs Janssen in Someren. Dit was een paar maanden na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Nederland was aan ontspanning toe. In Someren, maar ook op vele andere plaatsen, schoten de verenigingen als paddenstoelen uit de grond.

Het begon als volgt: In de oorlog moest het St. Jorisgilde uit Someren alle zwaaivaandels en geweren inleveren. Aan het eind van het oorlogsjaar 1944 werd duidelijk dat deze niet meer terug zouden komen. Niemand wist waar ze gebleven waren. Daarom besloten de gildenbroeders een toneelstuk op te gaan voeren, waarvan de opbrengst gebruikt zou worden om nieuwe zwaaivaandels en geweren te kopen.

Het St-Jorisgilde
De repetities werden op vrijdagavond gehouden. Toen de uitvoeringsdatum naderde, moest de toneelgroep zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit gebeurde op 16 oktober 1945, met als oprichters Johan van de Laar, Jac van de Laar, Jan van de Kerkhof, Frans Meeuwis en Antoon van Diepen. De naam Crescendo, met als betekenis “steeds hogerop”, werd bedacht door Marinus Aarts. In november 1945 werd, na de nodige repetities, de klucht “”T Kan Nou Lije” opgevoerd. Wim Malschaert had de regie. Spelers van het eerste uur waren: Jan van de Kerkhof, Frans Meeuwis, Antoon van Diepen, Marinus Aarts, Wim van de Zanden, Janus Keijsers, Frans Slegers en Albert Thijs.

De opbrengst van de drie uitvoeringen van “”T Kan Nou Lije” was f 642,00. Dat was in die tijd ontzettend veel geld, een weekloon bedroeg ongeveer f 10,00. Het toneelstuk sloeg erg aan bij de bezoekers, maar ook bij de spelers en medewerkers. Daarom werd door de oprichters van Crescendo besloten om door te gaan met toneelspelen.

In het oprichtingsjaar 1945 bestond Crescendo uit negen leden. Zeven leden speelden met volle overtuiging de toneelstukken en de twee andere leden stonden achter de coulissen of zaten achter de kassa. In de veertiger jaren vierde Crescendo hoogtijdagen met alleen “herentoneel”. Vrouwen mochten in die jaren niet meespelen, dat werd verboden door de Rooms Katholieke Kerk.

Tijdens de jaarvergadering in 1951 kreeg Crescendo een volledig bestuur: voorzitter Martien Verhees, secretaris Louis de Jong, penningmeester Jac van de Laar en bestuursleden Piet Aarts en Jan Schmitz. De vereniging groeide in dat jaar uit tot veertien leden.

Voor Crescendo was 1952 een bloeiend jaar. Op de jaarvergadering in dat jaar gaf pastoor van den Heuvel eindelijk zijn zegen om gemengd toneel te mogen spelen. Een jaar later werden de eerste vrouwen, Tonny Schmitz en Truus Deerns, lid van Crescendo. Bijna heel Someren liep uit toen de dames op de planken stonden in het stuk “En zie wij leven”.

In 1957 werd het 12½ jarig jubileum gevierd met het toneelstuk “De Rebel”. De vereniging telde toen vierentwintig leden.

Het 25 jarig jubileum werd in 1970 gevierd met toneel, zang en cabaret. De revue “Een gezellig avondje uit” werd ten tonele gebracht, geschreven en geregisseerd door Wim Grosfeld.

In 1985 werd het 40 jarig jubileum gevierd met de drie eenakters: “Er slaapt een man in de kast”, “Schat aan de muur” en “De mennekes”. Wim Grosfeld stond nog steeds aan het roer. De avond werd afgesloten met het “Crescendolied”, enthousiast gezongen door alle leden onder begeleiding van schrijver/componist Harrie Swinkels.

Crescendo heeft diverse clubhuizen gekend. Alweer vele jaren, vanaf 1994, is het vaste clubhuis Café Zaal Brasserie “In d”n Herberg”,

In 1995 werd het 50 jarig jubileum van Crescendo gevierd met de voorstelling “Ik wil Mjoessof spreken”. Tevens werd in dat jaar de droom van Ad van Seggelen gerealiseerd: regie jeugdtoneel bij Crescendo

In 1996 werd naast de volwassen productie de jeugdproductie “Ploef de domme boef” op de planken gezet, een voorstelling speciaal voor kinderen, maar met een knipoog naar volwassenen. Dit was het begin van een reeks prachtige familievoorstellingen.

In 2000 bedacht Herman Tesselaar naar aanleiding van het 55 jarig jubileum en het nieuwe millennium met vele leden tezamen de avondvullende revue “Revue 2000”.

Het 60 jarig jubileum van Crescendo werd in 2005 groots gevierd met de onvergetelijke jubileumproductie “Oliver!”. Crescendo bracht hiermee een massale happening voor jong en oud tot stand.

Tevens is in 2005 ons jubileumboek uitgegeven met als titel: 60 jaar Crescendo “”T Kan Nou Lije”. Dit boek kwam tot stand op initiatief van Elies van Doorn. Vele leden en oud-leden hebben hun medewerking verleend aan de realisatie van dit boek, waarin we terug kunnen kijken op 60 jaar Crescendo. In het boek vindt u, naast een beknopte geschiedenis en een beschrijving van de gespeelde toneelstukken, vele anekdotes en foto”s over onze vereniging. Het boek is verkrijgbaar via het secretariaat van Crescendo secretaris@toneelvereniging-crescendo.nl

Crescendo is op dit moment een bloeiende vereniging met vele leden. Wij allen, bestuur en leden van Crescendo, hopen het plezier en de goede sfeer van onze toneelvereniging nog lange tijd uit te dragen. Oftewel: “Wij hopen dat de club altijd crescendo gaat”.